شعری مرتبط با اظهارات سید نصرالله


تا حرامیها به جنگ کشور ما آمدند

کودکان بی پدر، سید به دنیا آمدند

این یکی را یک عرب در شرق و آن را غرب کاشت

سید فعلی کجایش با خمینی فرق داشت؟

——————————-

علی عبدالرضایی

Advertisements