از افتخارات ما مسلمانان


از افتخارات ما مسلمانان یکی از داستانهای ابراهیم است که:
چون ابراهیم را گفتند آیا تو بتها را شکسته ای؟ جواب داد تبر دست بت بزرگ است، حتماً او بتها را شکسته. آنها در جواب گفتند ولی بت که نمیتواند حرکت کند چطور میتواند دیگر بتها را با تبر بشکند؟ و ابراهیم گفت شما چطور موجودی را میپرستید که نمیتواند حرکت کند و حتی از خود هم نمیتواند محافظت کند؟ و بسیاری بدینگونه دین خدا را پذیرفتند.
حالا هم قضیه ی ما و امام حسین (ع) است که نمیتواند از خانواده ی خود محافظت کند و وقتی در دستان خودش هست تیر در گلوی کودکش فرو میرود، بعد ما انتظار داریم با خوردن خاک کربلا و توسل به ایشان و… مورد شفاعت و عنایت و… قرار بگیریم.
اگر ایشان شفا بده و نیت روا کن بود کودک تشنه ی شش ماهه اش در دستش تیر در گلویش نمیرفت و کشته نمیشد.

Advertisements

نظر علماي اسلام در مورد زنان


متن زير را نه براي نشان دادن چهره ضد زن از اسلام، و نه براي تخريب علماي بزرگ دين مي نويسم، كه خود مسلمانم. ولي بايد كساني كه دم از دينداري محققانه ميزنند، تكليف خود را با اين نظرات روشن كنند. همه ميدانند حقوق مرد در اسلام بيش از زنان است، ولي مسلمانان اين را دليلي بر ضد زن بودن اسلام نميدانند. بلكه اينطور احتجاج مي كنند كه زنان واقعا از مردان كمترند. در زمانه جديد كه نميتوان به اين وضوح صحبت كرد بازهم دلايلي مطرح ميكنند، مثلا در باب ديه كه ديه زنان نصف مردان است ميگويند اين به نفع زنان است، چرا كه اگر شوهرشان كشته شود ديه بيشتري دريافت ميكنند، اگر زني كشته شود مرد(شوهرش) ديه كمتري دريافت ميكند، از اين منظر زنان در ديه برتري دارند!! كاملا واضح است اين دلايل توجيهي است، يعني نه اينكه با اين دلايل به حقانيت دين پي برده اند، بلكه چون به حقانيت دين پي برده اند چند دليل هم برايش تراشيده اند-در اين مورد.
اما در زمانه قديم كه محدوديتي براي مردان نبود و آنچه فكر ميكردند و ايمان داشتند را بر زبان مي آوردند، دلايل برتري مردان بر زنان به گونه اي ديگر بود.
صدر المتالهين از فيلسوفان بزرگ شيعه، در كتاب اسفار اربعه چنين نظري درباره زنان داشته است:
از عنايات الهي در خلقت زمين، تولد حيوانات مختلف است…كه بعضي براي خوردن اند…و بعضي براي سوار شدن…وبعضي براي بار كشيدن… بعضي براي تجمل…بعضي براي آميزش و نكاح…و بعضي براي تهيه لباس و اساس خانه…{اسفار اربعه ج7 فصل 13 ص136}
ملا هادي سبزواري فقيه، متكلم و فيلسوف شيعه ايراني، در حاشيه اي كه بر آن كتاب نوشته نظر صدرالمتالهين را تاييد كرده و اينگونه مينويسد:
اينكه صدرالمتالهين زنان را در عدد حيوانات به حساب آورده، اشاره لطيفي دارد به اينكه زنان به دليل ضعف عقل و ادراك جزئيات و ميل به زيورهاي دنيا، حقا و عددا در حكم حيوانات زبان بسته اند و اغلبشان سيرت چارپايان دارند ولي به آنان صورت انسان داده اند تا مردان از مصاحبت با آنان متنفر نشوند و در نكاح با آنان رغبت بورزند و به همين دليلي در شرع مطهر مردان را در كثيري از احكام مانند طلاق و نشوز و… چيرگي داده اند…..
جالب است كه اين كتاب هنوز در حوزه تدريس ميشود و واضح است حوزويان اين قبيل نظرات را قبول دارند، ولي اين را به صورت ديگر بيان ميكنند….
در كتاب معراج السعاده كه يكي از افتخارات شيعه است و نوشته ملا احمد نراقي (از تئوري پردازان اصلي ولايت فقيه) است، نقل قولهايي از پيامبر و امام علي و ديگر امامان آمده كه خواندنش را به خودتان وامي گذارم. براي نمونه:
از حضرت علي(ع) روايت نقل شده كه زنان را به تنهايي در خانه نگذاريد. هميشه يك كنيز مراقب آنان باشد چون در تنهايي هوس چهره آرايي و… ميكنند. به آنان درس خواندن نياموزيد، ريسيدن پشم و نخ بياموزيد. سوره يوسف نياموزيد كه تحريك آميز است؛ سوره نور بياموزيد كه پر از پند و اندرز است….